Home » Mentoring zawodowy

Blog

Mentoring zawodowy

Jest naturalną drogą do rozwoju kariery zawodowej i poszczególnych umiejętności niezbędnych do osiągania sukcesów zawodowych i osobistych. Korzystają z niego zarówno menedżerowie/menedżerki, jak i specjaliści, asystenci/asystentki.

Odbywa się  w formie 1,5 godzinnych indywidualnych spotkań/ lub spotkań na Skype’ie, nastawionych na rozwiązywanie konkretnych problemów, wyzwań stojących przed daną osobą. T

Przykładowe tematy poruszane w trakcie takich spotkań to m.in.:

 • Budowanie kariery osobistej /menedżerskiej
 • Rozwój kompetencji przywódczych
 • Rozwój umiejętności menedżerskich
 • Asertywność
 • Określanie potencjału zawodowego
 • Budowanie i zmiana ścieżki kariery
 • Przygotowanie do rozmów o pracę / negocjacji wynagrodzenia/ rozmów o awansie
 • Budowanie własnego biznesu
 • Personal branding
 • Autoprezentacja na spotkaniach biznesowych i nieformalnych
 • Networking osobisty